Created 12/11/2009 08:36:14 | Last change 01/03/2010 02:17:16
Hlavním účelem této nadace je přispívat svou činností společně s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství k dosažení cílů nové státní politiky životního prostředí.

• Napomáhat financování zlepšování životního prostředí především v oblasti jakosti vody pro města a obce,čištění odpadních vod, nakládání s odpady a využívání obnovitelných zdrojů energií.
• Napomáhat vytváření podmínek pro rozšíření zdrojů financování využíváním kombinovaných nástrojů.
• Pomáhat realizovat akční plány pro dosažení kvalitativních cílů jednotlivých směrnic EU v oblasti ochrany vod a úzce spolupracovat při profinancování jednotlivých záměrů s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství.
• Organizovat v koordinaci s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství školení a pracovní semináře pro veřejnost, ale také pro zájemce o ekologii z jiných zemí včetně evropy na území celé české republiky.
• Napomáhat realizacím podnikatelských záměrů s využíváním druhotných zdrojů energie s využitím obnovitelných zdrojů na základě Státního programu podpory úspor.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one