Zájemci o podporu nadace pro přípravu projektů mohou přispět bankovním převodem na účet nadace vedený u FIO Banky a.s.
FIO BANKA a.s.
V Celnici 1020/10
110 00 Praha 1
účet v CZK měně : 2000074631/2010
IBAN: CZ2620100000002000074631
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
hotovostním vkladem nebo bankovním převodem

nebo na účet EQUA BANK a.s.

účet v CZK měně: 1022138232/6100
IBAN: CZ8761000000001022138232
účet v EUR měně:
IBAN: CZ6861000000001022138283
BIC/SWIFT: EQBKCZPP
bankovním převodem


Děkujeme Vám za ty, kterým společně Vaším příspěvkem pomáháme !
Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie Obnovitelné zdroje domácností v rodinných domech a bytových domech.

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.
Recieve news about this website directly to your mailbox
Kotle na pelety od rakouského výrobce Hargassner
 
Historie a orientace firmy
    
   Hargassner je velký rakouský podnik, Který je činný
výrobou, vývojem prodejem topných zařízení spalující
dřevní pelety, brikety, štěpku Také rostlinná biopaliva.
Přes dvě desetiletí se Tato průkopnická firma pohybuje
v oblasti obnovitelných ZDROJŮ energie, protoľe byla
založena již v roce 1984.
   Za tuto dobutamin Hargassner uspokojil přes 34.000
zákazníků av roce 2004 vybudoval nejmodernější centrum
topné techniky na biopaliva v Evrope (viz obr.. vpravo).
Mezitím posbíral radu mezinárodních ocenění za Své
originální Vysoce technicky vyspělé kotle. Jednou
z nich je cena za inovací roku "Energie Genie 2007",
Získal kterou univerzální kotel Agrofire 30.
 
Technologie peletových kotlů
  
   Jelikož podnik Hargassner GesmbH vyrábí kompletní kotle nespecializuje se (jako např. Švédský Janfire) na peletové hořáky,
Nutné je dbát PŘI vývoji, testování sériové výrobe kotlů na Vysokou technickou úroveň celeho systému od podávacího šneku
až po lambda sondu monitorující spaliny.
   Minimální výkon peletového kotle Hargassner HSV je 9 kW, přičemž v provozu dosahuje účinnosti 92,4% PŘI výkonu 2,9 kW. Naopak Maximální výkon kotle peletového HSV činí 109,5 kW při účinnosti 93,6%.
   Leckdy Nebo chybějící nadstandardní výbava jako automatické čištění kotle, automatické kotle odpopelnění řídící panel s ekvitermní regulací jsou u Hargassneru samozrejmosti. Spolu s lambda sondou zajišťující nejoptimálnější průběh spalování propracovaným řešením skladů (RAD, RAS, RAPS, GWTS, GWT) jsou topné systémy Hargassner považovány
za technologickou špičku v celé Evropě.
 
Přehled peletových Rozdělení kotlů Hargassner
   
   Jednou z nejmodernějších technologií jsou u Hargassneru nízkoteplotní kotle na dřevní pelety (HSV 9-22) Které dokáľí pracovat z teplotou již od 38 ° C. Díky TÉTO vlastnosti Mají paradoxně vyšší Účinnost PŘI nižších zatížením Přímo jsou vhodné k použití s podlahovým vytápěním. Účinnost těchto kotlů hodnôt dosahuje 96,3%.
Classic 9 - 22
                           
Peletový kotel Rakouské výroby.
Po technologické
stránce je nejen špičkové
spalování, ale take doprava
paliva ke kotli. Zařízení
disponuje vsemi
automatickými prvky, jako je
zapalování, čistění,
odpopelnění udržovací režim.
Díky propracované technice
dopravy paliva, je tento topný
systém vhodný do Jakékoliv
kotelny.
                         
 Klíčové vlastnosti a součásti kotle:
                                                             
 
  - Vysoce tepelně odolná šamotová spalovací komora
    (viz obr.. vlevo)
  - Automatický Posuvný rošt
  - Zařízení pro Privod primárního vzduchu
  - Předehřaté vedení sekundárního vzduchu
  - Automatické zapalování horkého vzduchu
  - Automatické odvážení Popela popílku
    VNE umístěného do boxu
  - Efektivní 3 - tahový trubkový výměník
    (viz obr.. vlevo) ve svařovaném, plechovém provedení
  - Integrované oddělování od popílku Popela
  - Ukazatel hladiny naplnění popelníku
  - Efektivní šnekové turbulátory k optimálnímu
    prenosu tepla ak čistění trubek tepleného výměníku
    atomatického pomoci čistícího zařízení kotle
    (viz obr.. vlevo)
  - Lambda sonda (viz obr.. Níže vlevo) - volitelně
  - Kontrola teploty odpadního plynu
  - Odvod kouře nahoře Nebo popř. na strane
  - Tvarové hezký design s integrovaným řídícím panelem,
    z ocelového plechu (barva šedá RAL 9007)
  - Ze vąech stran provedená izolaci z minerální vlny
  - Malá kompaktní velikost
Peletové kotle od švédského výrobce Janfire

Historie a orientace firmy

Tradiční švédská výrobní firma Janfire AB
byla založena roku 1983 a již od počátku
se zabývá vývojem, výrobou a provozováním
peletových hořáků.
Švédské hořáky a celá politika výroby
firmy Janfire je orientována především na
dřevní paliva. Je to dáno zejména vysokou
měrou zalesnění, která činí ve Švédsku
přes 70 % rozlohy a dále dlouhodobým
vývojem energetiky v zemi. Dřevní pelety
se zde s úspěchem používají i jako palivo
pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (KVET).

Technologie hořáků do 25 kW

Hořák je srdcem každého kotle a současně jeho nejdůležitější částí. Švédské hořáky Janfire jsou konstruovány jako tzv. hrncové hořáky, kde proces spalování probíhá přímo v hořáku, nikoliv v kotli. Tyto hořáky byly speciálně vyvinuty pro spalování pelet v malých topeništích. Žhavé jádro na roštu je relativně malé a díky tomu je zaručena výborná možnost regulace (od 3 kW) při nízských emisích. Pelety padají jednotlivě samospádem šachtou do hlavy hořáku, takže je vyloučeno jejich zpětné zahoření v zásobníku.
Janfire vyrábí i špičkové rotační hořáky s celkovým výkonem až 2000 kW (2 MW) - jedná se o technologii JET System.

Přehled a rozdělení hořáků a kotlů

Na evropském trhu jsou dva typy peletových hořáků. Janfire Flex-a a Janfire NH. Janfire
NH je modernější typ, který konstrukčně vychází ze svého předchůdce. Detaily se dočtete
přímo na jednotlivých stránkách kotlů.

Přehled kotlů pro rodinné domy a menší objekty: Pellet Compact 15, Monoflame 15 (25),
Varioflame 15 (25), Integral a Duoflame.

Přehled kotlů pro průmyslové a centrální vytápění: Ventoflame 25/50, Janfire JET System
Nové informační a poradenské centrum zbudované v prostorách ministerstva životního prostředí poskytuje informace o stavu životního prostředí ČR, legislativních nástrojích ochrany životního prostředí, dobrovolných nástrojích ochrany životního prostředí, šetrném a udržitelném způsobu života, financování životního prostředí včetně programu MŽP Zelená úsporám (formuláře, manuály apod.).

Zároveň poskytujeme informace o možnostech získání dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a jeho plánovaných výzvách, obecné informace o prioritních osách a informace o výsledcích programu..

Operační program Životní prostředí, který je realizován Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí České republiky, nabízí v letech 2007 – 2013 téměř 5 miliard EUR z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem OPŽP je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí. Žadatelem o dotaci z OPŽP může být téměř každý.

V informačním a poradenském centru Vám poradíme ihned, případně Vám odpovědi na složitější dotazy zašleme písemně. Pro zájemce jsou na místě k dispozici aktuální propagační materiály jak k životnímu prostředí, tak k Operačnímu programu Životní prostředí.

Dále zde pořádáme vzdělávací akce, semináře, workshopy a výstavy - sledujte rubriku Kalendář akcí. Informační centrum OPŽP je spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

Pokud máte zájem nás navštívit osobně nebo nám zatelefonovat pro informace o stavu životního prostředí, legislativních nástrojích či udržitelném způsobu života, otevírací doba a kontakt jsou následující:
Otevírací doba:
pracovní dny 9:30 - 18:00

Kontakt:
telefon: 267 122 053
e-mail: infocentrum@mzp.cz

Pokud máte zájem o informace o Operačním programu Životní prostředí, kontaktujte nás prosím v níže uvedenou pracovní dobu na uvedených kontaktech:
Otevírací doba:
pracovní dny 8:00 - 18:00

Kontakt:
telefony: 267 122 302, 267 122 358
e-mail: infocentrum@mzp.cz

Adresa Infocentra:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10
(zastávka Slavia, tramvaj č. 6, 7, 22, 24, autobusy 136, 213, 260)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one